GRECS

Posts Tagged ‘Isaac Gonzàlez’

Seminari sobre elecció escolar d’Isaac González a Xile

In ponència, recerca, Seminari, video on Novembre 19, 2015 at 4:09 pm

Es pot veure sencer la ponència d’Isaac González al seminari “Eligiendo escuela en Chile. El cliente ¿tiene la razón?” del passat 3 de juny al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

 

Contingència, viva o morta

In GRECS, ponència, recerca, video on gener 23, 2012 at 3:48 pm

Isaac González preseneta la conferència “Es busca contingència, viva o morta”, que va fer al Centre de Cultura Contèmporània Octubre de València el 10 de novembre de 2011.

Podeu veure la conferència sencera a:

Un doctor més al GRECS

In GRECS, recerca on Novembre 5, 2010 at 7:30 am

Aquest dimarts 2 de novembre, l’Isaac Gonzàlez va defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva tesi doctoral Els tres esperits de la segona modernitat

 

RESUM DE LA TESI

Els objectius bàsics de la tesi són tres. El primer és analitzar l’impacte de les fortes tensions normatives característiques de la segona modernitat en la construcció de la subjectivitat dels individus. El segon és poder reconèixer quina és la lògica que reorganitza la visibilitat de les desigualtats socials, el joc d’identificacions i distanciaments entre els joves (i, més genèricament, entre els individus) amb diferents capitalitzacions. Finalment, tot connectant els dos interessos anteriors, la tercera inquietud rau en voler explicar com la nova configuració de les desigualtats té a veure amb la construcció diferencial de les subjectivitats en l’adequació a les característiques i exigències de la societat contemporània. Així doncs, tota la tesi respon al repte d’articular un relat teòric propi que expliqui quins són els fonaments de l’ordenació social de la segona modernitat que ens permeten comprendre la reconfiguració de les desigualtats socials contemporànies. Tota l’especulació teòrica i conceptual se sustenta en les diferents recerques empíriques que he dut a terme en els darrers deu anys en el terreny de l’anàlisi cultural de les desigualtats socials.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Postgrau en Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular

In docencia, GRECS on Agost 10, 2010 at 6:17 pm

GRECS participa en el postgrau d’Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular (30 crèdits ECTS), un postgrau que ofereix les bases per a entendre i poder analitzar els canvis i les transformacions de la relació entre cultura i societat, així com aporta coneixements clau sobre les noves produccions artístiques i culturals contemporànies transformades per les tecnologies de la informació i la comunicació, el dinamisme de les indústries culturals i els processos de globalització.

Conscients de la necessitat de comprendre, adaptar-se i intervenir en els canvis i transformacions de la cultura contemporània LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, i la Universitat Oberta de Catalunya impulsen conjuntament aquest programa formatiu de postgrau amb l’objectiu d’oferir eines per a comprendre i intervenir en la cultura actual des d’un context interdisciplinari i en connexió amb els grans debats a escala internacional en els àmbits de les arts, les humanitats, la comunicació i les ciències socials.

La complexitat i la gran velocitat dels canvis en la cultura actual obliga a realitzar una aproximació que sigui capaç de fusionar les perspectives acadèmica i professional en les institucions, indústries i sistemes culturals. En el context dels canvis i les transformacions de la cultura en la Societat del Coneixement és fonamental generar les eines d’anàlisi adequades per investigar, desenvolupar i innovar en l’àmbit social i cultural.

Aquest postgrau ofereix una formació que integra diferents perspectives d’anàlisi per comprendre e innovar en la relació de la cultura amb la societat, tecnologia, economia, mitjans de comunicació i arts. Per això comptarem tant amb els estudis de cas més rellevants com amb la col·laboració de destacats especialistes del món de les arts i la cultura, la investigació, els mitjans i la industria, analitzant en temps real aspectes que treballarem a nivell teòric, metodològic i pràctic. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Projecte I+D sobre compromís de parella i expressió de les emocions

In GRECS, recerca on Juliol 15, 2010 at 11:00 am

Marxem de vacances amb l’inici d’un nou projecte I+D en marxa, “Las formas de compromiso de pareja y la expresión de las emociones en la era de la comunicación electrónica” (Forms of Commitment in Love Relationships and the Expression of Emotions in Times of Electronic Communication), gràcies a l’ajut del Ministerio de Ciencia e Innovación. La investigadora principal serà Natàlia Cantó, i hi participarem tots els membres del GRECS (Francesc Núñez, Swen Seebach, Pau Alsina, Isaac Gonzàlez, Ana Rodríguez i Roger Martínez).

To receive a love email or to get a break up message (SMS) was unthinkable only fifteen years ago. Now couples have the possibility to communicate with each other over long and short distances. Some couples may even start relationships by using these new forms of communication. These circumstances change the shape and content of the relationships that bond couples together – their affective practices, their daily communication, their emotional experiences, as well as their ways of expressing emotions. These changes influence a steadily growing number of people – and thus their biographies. Simultaneously, the discourses on the meaning of love and on that which a good relationship is and should be become gradually modified. Again, these changes in the practices and discourses are reflected in the social imaginaries as well as in the everyday practices of couples. Furthermore, huge changes in the socialisation of the new generations are taking place; they imply the descriptive and normative definitions of the meaning and content of love and love relationships.