GRECS

Posts Tagged ‘grup’

Els GRECS comença a caminar

In GRECS on Mai 26, 2009 at 12:41 pm

L’any 2009 ens hem ajuntat uns quants col·legues en un espai compartit que és el Grup d’Estudis en Cultura i Societat (GRECS) per fer recerca sobre cultura i societat, que és com dir molt i no dir res a la vegada.

EL’objectiu científic del grup és estudiar la producció social de les subjectivitats en la cultura contemporània per tal de participar en els debats sobre com els forts canvis en la societat i la cultura estan modificant la nostra experiència subjectiva del món social.

Estudiem el lligam entre cultura i societat a través de la mediació de les indústries culturals, de les tecnologies de la informació i la comunicació i del consum, tres esferes en contínua transformació. Aquests canvis, en el marc del desenvolupament del capitalisme global, estan modificant moltes jerarquies i diferenciacions culturals, així com les formes de subjectivitat i experiència. La modificació de les jerarquies i diferenciacions culturals va lligada a la creixent i polisèmica presència de l’autenticitat com a valor clau en les relacions culturals contemporànies, que és precisament el que difumina i transforma l’experiència dels vincles i les desigualtats socials. El nostre grup vol aportar eines per analitzar, investigar i explicitar les lògiques poc visibles d’aquestes transformacions.