GRECS

Posts Tagged ‘GRECS’

Postgrau en Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular

In docencia, GRECS on Agost 10, 2010 at 6:17 pm

GRECS participa en el postgrau d’Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular (30 crèdits ECTS), un postgrau que ofereix les bases per a entendre i poder analitzar els canvis i les transformacions de la relació entre cultura i societat, així com aporta coneixements clau sobre les noves produccions artístiques i culturals contemporànies transformades per les tecnologies de la informació i la comunicació, el dinamisme de les indústries culturals i els processos de globalització.

Conscients de la necessitat de comprendre, adaptar-se i intervenir en els canvis i transformacions de la cultura contemporània LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, i la Universitat Oberta de Catalunya impulsen conjuntament aquest programa formatiu de postgrau amb l’objectiu d’oferir eines per a comprendre i intervenir en la cultura actual des d’un context interdisciplinari i en connexió amb els grans debats a escala internacional en els àmbits de les arts, les humanitats, la comunicació i les ciències socials.

La complexitat i la gran velocitat dels canvis en la cultura actual obliga a realitzar una aproximació que sigui capaç de fusionar les perspectives acadèmica i professional en les institucions, indústries i sistemes culturals. En el context dels canvis i les transformacions de la cultura en la Societat del Coneixement és fonamental generar les eines d’anàlisi adequades per investigar, desenvolupar i innovar en l’àmbit social i cultural.

Aquest postgrau ofereix una formació que integra diferents perspectives d’anàlisi per comprendre e innovar en la relació de la cultura amb la societat, tecnologia, economia, mitjans de comunicació i arts. Per això comptarem tant amb els estudis de cas més rellevants com amb la col·laboració de destacats especialistes del món de les arts i la cultura, la investigació, els mitjans i la industria, analitzant en temps real aspectes que treballarem a nivell teòric, metodològic i pràctic. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Els GRECS comença a caminar

In GRECS on Mai 26, 2009 at 12:41 pm

L’any 2009 ens hem ajuntat uns quants col·legues en un espai compartit que és el Grup d’Estudis en Cultura i Societat (GRECS) per fer recerca sobre cultura i societat, que és com dir molt i no dir res a la vegada.

EL’objectiu científic del grup és estudiar la producció social de les subjectivitats en la cultura contemporània per tal de participar en els debats sobre com els forts canvis en la societat i la cultura estan modificant la nostra experiència subjectiva del món social.

Estudiem el lligam entre cultura i societat a través de la mediació de les indústries culturals, de les tecnologies de la informació i la comunicació i del consum, tres esferes en contínua transformació. Aquests canvis, en el marc del desenvolupament del capitalisme global, estan modificant moltes jerarquies i diferenciacions culturals, així com les formes de subjectivitat i experiència. La modificació de les jerarquies i diferenciacions culturals va lligada a la creixent i polisèmica presència de l’autenticitat com a valor clau en les relacions culturals contemporànies, que és precisament el que difumina i transforma l’experiència dels vincles i les desigualtats socials. El nostre grup vol aportar eines per analitzar, investigar i explicitar les lògiques poc visibles d’aquestes transformacions.