GRECS

Archive for 2013|Yearly archive page

Workshop Emotional Ties. Taming the Future Between Trust and Imagination

In recerca on Desembre 11, 2013 at 3:05 pm

Aquest 28 i 29 de novembre el GRECS va organitzar el Workshop internacional Emotional Ties. Taming the Future Between Trust and Imagination, amb la voluntat d’explorar les formes a través de les quals les emocions ens vinculen uns als altres i donen forma a com entenem i donem sentit al nostre temps viscut i imaginat.

Durant dos dies, 20 investigadors d’arreu d’Europa, vam poder discutir la recerca empírica i teòrica al voltant dels conceptes de futur, emocions, confiança i imaginació.

Programme

28 November, 2013

3 pm    Welcome and Opening

Session 1: Love as a Bond, Love as an Emotion

Chair  Roger Martínez
 3:15 pm Francesc Núñez, Swen Seebach & Natàlia Cantó
Forms of Commitment and Expression of Emotions in Times of Internet

3:50 pm  Rebecca King O’Riain
Love as the ‘Audacity of Hope’: Is the Future of Love ‘Solid Enough’?

Session 2:  Sentiments and Emotions Holding Society Together

Chair  Natàlia Cantó-Milà
5:00 pm   Christian von Scheve
Mapping Sentiments of ‘Authority’ and ‘Community’ Across Society

5:40 pm  Sylvia Terpe
Between certainty and doubt: epistemic feelings and morality

6:20 pm   Simone Belli
Sharing trust: A social metaemotion

29 November 2013

Session 3: Intimate Relationships and Emotions

Chair: Swen Seebach
10:30 am   Isaac Gonzàlez & Roger Martínez
Generational and age-based discourses on the digital mediation of affective relationships

11:10 am    Jacqui Gabb
Meanings and experiences of trust in long-term couple relationships

11:50 am  Mary Holmes
Trust, optimism and the future in intimate relationships

 

Session 4: Conflict

Chair: Greti Ivana

1 pm    Tova Benski
Emotion maps of participation in protest: The case of women in black against the occupation

1:40 pm   Poul Poder
Conflict resolution: Emotions and Imagination

Session 5: On Imaginaries

Chair: Natàlia Cantó-Milà
3:20 pm    Hug March & Ramon Ribera
Barcelona as a Self-sufficient City: an Urban Political Ecology of Urban Smart Futures

4:00 pm  Asa Wettergren
Reflections on Emotion and Imagination by Adam Morton – imagining the future and images of the past

4:40 pm   Debate and Closing

Algoritmos y Facebook

In Blocs membres on Octubre 3, 2013 at 9:39 pm

CESC_Blog de Francesc Núñez Mosteo

El 25 de setiembre de 2013 el profesor Martin Berg (Halmstad University, Sweden) impartió un seminario en el contexto del grupo de investigación GRECS.  El profesor Berg compartió con los asistentes algunas ideas y reflexiones a propósito de una investigación en curso en la que subyace la pregunta de por qué los individuos utilizan los “social media”. Algunas de las respuestas y reflexiones se fundamentan en los diarios que durante una semana escribieron 66 usuarios de Facebook.

Sin pretender ser fiel a la sugerente exposición que se hizo, sí quiero plasmar algunas ideas que me inspiró el seminario.

View original post 832 more words

Corrupció, política i desvergonyiment. A favor de la vergonya en la vida pública.

In Blocs membres on febrer 4, 2013 at 10:48 am

Sociologia de les emocions

El sentiment de vergonya ha estat, i potser segueixi sent, un element central en el control i regulació del comportament social. La vergonya es reflecteix en el rostre i tenalla les nostres accions quan pensem el que els altres poden pensar si actuem d’una determinada manera que no és socialment acceptable.

Desfachatez

És fàcil adonar-se com els nens i els joves es neguen a posar-se determinada roba, o tallar-se els cabells de determinada manera per por al que puguin pensar els seus companys. Una caiguda ridícula, un gest indecorós agafat d’improvís poden produir vergonya si pensem en la imatge que estem projectant de nosaltres mateixos.

View original post 514 more words