GRECS

Archive for the ‘docencia’ Category

Posgrado en Artes, medios digitales y cultura popular UOC-LABoral

In docencia, GRECS, recerca on Juliol 29, 2011 at 3:16 pm

Ya está en marcha la matrícula para la segunda edición del posgrado Artes, medios digitales y cultura popular UOC-LABoral, en el que participamos muy activamente desde el GRECS. Un año más, disfrutaremos esta fantástica oportunidad para trabajar, compartir y avanzar en lo que llamamos mirada en tiempo real a las artes, los medios digitales y la cultura popular contemporánea, con la voluntad de analizar como cambia la relación entre cultura y sociedad.

Edición: 2.ª edición
Inicio: 19 octubre 2011
Duración: 1 año
Nro. de créditos: 30
Idioma: Multilingüe

DESCRIPCIÓN

El posgrado en Artes, medios digitales y cultura popular UOC-LABoral ofrece las bases para comprender y analizar los cambios y transformaciones en la relación entre cultura y sociedad y aporta conocimientos clave sobre las nuevas producciones artísticas y culturales contemporáneas transformadas por las tecnologías de la información y comunicación, el dinamismo de las industrias culturales y los procesos de globalización.

Conscientes de la necesidad de comprender, adaptarse e intervenir en los cambios y transformaciones de la cultura contemporánea LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la Universitat Oberta de Catalunya impulsan conjuntamente este programa formativo de posgrado con el objetivo de ofrecer las herramientas para comprender e intervenir en la cultura actual desde una perspectiva interdisciplinar, y en conexión con los grandes debates a escala internacional en los ámbitos de las artes, las humanidades, la comunicación y las ciencias sociales.

La complejidad y la gran velocidad de los cambios en la cultura actual obliga a realizar una aproximación que sea capaz de aunar las perspectivas académica y profesional en las instituciones, industrias y sistemas culturales. En el contexto de los cambios y las transformaciones de la cultura en la Sociedad del Conocimiento es fundamental generar herramientas de análisis adecuadas para investigar, desarrollar e innovar en el ámbito social y cultural.

Este posgrado ofrece una formación que integra diferentes perspectivas de análisis para comprender e innovar en la relación de la cultura con la sociedad, la tecnología, la economía, los medios de comunicación y las artes. Para ello contaremos tanto con los estudios de caso más relevantes como con la colaboración de destacados especialistas del mundo de las artes y la cultura, la investigación, los medios o la industria, analizando en tiempo real aspectos que trabajaremos a nivel teórico, metodológico o práctico.

El programa se enmarca en el ámbito profesional de las artes y las humanidades, así como la comunicación avanzada, pero a la vez entra en clara conexión con el contexto de las industrias creativas y la gestión cultural. El curso se dirige, pues, tanto a los investigadores interesados en el estudio de la sociedad, las artes y la cultura en el mundo actual como a los profesionales y los creadores que trabajan en torno a las artes, la cultura, los medios de comunicación y las industrias creativas.

Este Posgrado consta de dos especializaciones:

Cambios en cultura y sociedad UOC-LAboral

Arte y cultura digital UOC-LABoral

Para conocer el programa, el profesorado o para matricularos clickad aquí.

Para acceder a más información sobre el contenido visita el blog http://laboralcentrodearte.uoc.edu creado por ambas instituciones con el objetivo de contribuir a la difusión y el debate en el ámbito del arte, la cultura y la innovación.

Podéis contactar con el tutor del Posgrado (Pau Waelder) a través del buzón: culturadigital@uoc.edu.

Pau Alsina
Director del Posgrado de Artes, medios digitales y cultura popular UOC-LABoral.
Rosina Gómez-Baeza
Directora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial.

Debat amb Jim McGuigan

In docencia on gener 9, 2011 at 4:54 pm

En el marc del postgrau Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular, fem aquesta setmana un debat amb Jim McGuigan, autor de Cultural Populism (1992) i Cool Capitalism (2009). En aquest vídeo presenta el Debat, on tractarem d’ambdues qüestions, estretament entrellaçades, durant una setmana llarga, en el marc del Postgrau.

Postgrau en Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular

In docencia, GRECS on Agost 10, 2010 at 6:17 pm

GRECS participa en el postgrau d’Innovació cultural: arts, mitjans i cultura popular (30 crèdits ECTS), un postgrau que ofereix les bases per a entendre i poder analitzar els canvis i les transformacions de la relació entre cultura i societat, així com aporta coneixements clau sobre les noves produccions artístiques i culturals contemporànies transformades per les tecnologies de la informació i la comunicació, el dinamisme de les indústries culturals i els processos de globalització.

Conscients de la necessitat de comprendre, adaptar-se i intervenir en els canvis i transformacions de la cultura contemporània LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, i la Universitat Oberta de Catalunya impulsen conjuntament aquest programa formatiu de postgrau amb l’objectiu d’oferir eines per a comprendre i intervenir en la cultura actual des d’un context interdisciplinari i en connexió amb els grans debats a escala internacional en els àmbits de les arts, les humanitats, la comunicació i les ciències socials.

La complexitat i la gran velocitat dels canvis en la cultura actual obliga a realitzar una aproximació que sigui capaç de fusionar les perspectives acadèmica i professional en les institucions, indústries i sistemes culturals. En el context dels canvis i les transformacions de la cultura en la Societat del Coneixement és fonamental generar les eines d’anàlisi adequades per investigar, desenvolupar i innovar en l’àmbit social i cultural.

Aquest postgrau ofereix una formació que integra diferents perspectives d’anàlisi per comprendre e innovar en la relació de la cultura amb la societat, tecnologia, economia, mitjans de comunicació i arts. Per això comptarem tant amb els estudis de cas més rellevants com amb la col·laboració de destacats especialistes del món de les arts i la cultura, la investigació, els mitjans i la industria, analitzant en temps real aspectes que treballarem a nivell teòric, metodològic i pràctic. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Seminari Habemus Corpus a l’Estruch.

In docencia, GRECS, Seminari on Juliol 14, 2010 at 6:21 pm

Durant el darrer semestre, Pau Alsina va iniciar el seminari Habemus Corpus a la NauEstruch de Sabadell. El treball en progrés, que continuarà durant el període 2010-2011, està relatat al blog Habemus Corpus. En la primera sessió del seminari conduit per Marina Garcés i Pau Alsina comentaven:

“El filosof francès Michel Foucault entenía la teoría com una capsa d’eines orientada a la pràctica. Habemus Corpus es el primer seminari del cicle “Capsa D’Eines”, un programa d’investigació obert a l’entorn de diverses propostes temàtiques que preten aproximar la filosofía, entesa com a capsa d’eines, a creador/es, teorics/ques i interessats/des en l’escena contemporània o les pràctiques performatives.

El pensament i les arts contemporànies estan marcats per un retorn del cos: un retorn que és, per una banda, reapropiació d’una materialitat expropiada per l’intel·lectualisme i la moral i, a l’hora, el crit d’una carn sublimada sota les aparences glorioses i indolores de la societat de l’espectacle.

En aquest seminari volem explorar críticament les figures d’aquest retorn del cos a l’escena contemporània. Ho farem interrogant els textos de la nostra contemporaneïtat filosòfica i, a l’hora, abordant els principals debats que travessen actualment el panorama de les arts escèniques i performatives.

El seminari és obert tant en el seu funcionament com en l’elaboració dels seus continguts. Partirem d’unes figures corporals proposades pels seus coordinadors però el temari resta inacabat, esperant que la pròpia dinàmica de treball faci sorgir altres figures.

El seminari serà conduït per Marina Garcés i Pau Alsina i tindrà lloc a L’Estruch, els divendres a les 17h, quinzenalment, a partir del 16 d’abril de 2010.”

Per a seguir el transcurs del seminari podeu consultar el blog: http://habemuscorpus.wordpress.com/

Oscar Abril al curs Cultura i societat

In docencia, recerca, video on febrer 7, 2010 at 5:20 pm

Amb aquest vídeo d’Oscar Abril donem el tret de sortida al debat amb ell al curs Canvis en cultura i societat sobre indústria cultural, intermediaris, propietat intel·lectual, la confluència de públics, el paper del mercat i de l’estat en relació a la cultura, i moltes altres coses.

Curs Canvis en cultura i societat

In docencia on Agost 26, 2009 at 1:26 pm

A partir del semestre que comença a l’octubre d’aquest 2009 membres del GRECS participarem en un curs d’especialització que s’ofereix des dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC. Es tracta del curs Canvis en cultura i societat: noves tecnologies, noves indústries, nous usos, que ofereix una mirada afilada i en temps real sobre el dinàmic lligam entre cultura i societat en el món contemporani.

 Aquesta és la primera edició del curs, que té 15 crèdits i es farà en català i en castellà des de l”octubre de 2009 fins el març de 2010, i comptarà amb la participació en l’espai de debat transversal, on es treballaran estudis de cas lligats al món de la música, de professionals i investigadors destacats com Scott Cohen (cofundador de la discogràfica The Orchard), Paul Willis (un dels referents importants dels estudis culturals britànics), David Carabén (líder del grup de pop Mishima), Óscar Abril (Comissari en Cap del Festival Sonar de música avançada) i Xavier Ribes (investigador de l’OBS – Observatori de la Ràdio a Catalunya).

El programa acadèmic és el següent:

ASSIGNATURES

1. Art, consum i cultura corrent: entre la distinció i l’autenticitat

1.1. Art, mercat i cultura corrent: pensar la cultura
1.2  Poder, distinció social i conformisme: les articulacions socials de la cultura
1.3. Resistència, creativitat i autenticitat: les paradoxes de l’individualisme modern

2. Cultura, innovació i indústria: una mirada crítica

2.1. El binomi cultura i indústria
2.2. Cultures de la producció i producció de les cultures
2.3. Economia creativa, innovació i ciutat

3. Tecnologia, mitjans i cultura: les mediacions
3.1. Materialitats, vida quotidiana i pràctiques culturals.
3.2. Les mediacions en les pràctiques d’innovació i producció cultural: un enfocament pragmàtic
3.3. Nous mitjans, noves tecnologies i ¿una nova cultura?

ESPAI DE DEBAT TRANSVERSAL
ESTUDIS DE CAS: El món de la música: tecnologia, indústria i cultura corrent

Per més informació podeu anar aquí.