GRECS

Posts Tagged ‘recerca’

Seminari Habemus Corpus a l’Estruch.

In docencia, GRECS, Seminari on Juliol 14, 2010 at 6:21 pm

Durant el darrer semestre, Pau Alsina va iniciar el seminari Habemus Corpus a la NauEstruch de Sabadell. El treball en progrés, que continuarà durant el període 2010-2011, està relatat al blog Habemus Corpus. En la primera sessió del seminari conduit per Marina Garcés i Pau Alsina comentaven:

“El filosof francès Michel Foucault entenía la teoría com una capsa d’eines orientada a la pràctica. Habemus Corpus es el primer seminari del cicle “Capsa D’Eines”, un programa d’investigació obert a l’entorn de diverses propostes temàtiques que preten aproximar la filosofía, entesa com a capsa d’eines, a creador/es, teorics/ques i interessats/des en l’escena contemporània o les pràctiques performatives.

El pensament i les arts contemporànies estan marcats per un retorn del cos: un retorn que és, per una banda, reapropiació d’una materialitat expropiada per l’intel·lectualisme i la moral i, a l’hora, el crit d’una carn sublimada sota les aparences glorioses i indolores de la societat de l’espectacle.

En aquest seminari volem explorar críticament les figures d’aquest retorn del cos a l’escena contemporània. Ho farem interrogant els textos de la nostra contemporaneïtat filosòfica i, a l’hora, abordant els principals debats que travessen actualment el panorama de les arts escèniques i performatives.

El seminari és obert tant en el seu funcionament com en l’elaboració dels seus continguts. Partirem d’unes figures corporals proposades pels seus coordinadors però el temari resta inacabat, esperant que la pròpia dinàmica de treball faci sorgir altres figures.

El seminari serà conduït per Marina Garcés i Pau Alsina i tindrà lloc a L’Estruch, els divendres a les 17h, quinzenalment, a partir del 16 d’abril de 2010.”

Per a seguir el transcurs del seminari podeu consultar el blog: http://habemuscorpus.wordpress.com/

Els GRECS comença a caminar

In GRECS on Mai 26, 2009 at 12:41 pm

L’any 2009 ens hem ajuntat uns quants col·legues en un espai compartit que és el Grup d’Estudis en Cultura i Societat (GRECS) per fer recerca sobre cultura i societat, que és com dir molt i no dir res a la vegada.

EL’objectiu científic del grup és estudiar la producció social de les subjectivitats en la cultura contemporània per tal de participar en els debats sobre com els forts canvis en la societat i la cultura estan modificant la nostra experiència subjectiva del món social.

Estudiem el lligam entre cultura i societat a través de la mediació de les indústries culturals, de les tecnologies de la informació i la comunicació i del consum, tres esferes en contínua transformació. Aquests canvis, en el marc del desenvolupament del capitalisme global, estan modificant moltes jerarquies i diferenciacions culturals, així com les formes de subjectivitat i experiència. La modificació de les jerarquies i diferenciacions culturals va lligada a la creixent i polisèmica presència de l’autenticitat com a valor clau en les relacions culturals contemporànies, que és precisament el que difumina i transforma l’experiència dels vincles i les desigualtats socials. El nostre grup vol aportar eines per analitzar, investigar i explicitar les lògiques poc visibles d’aquestes transformacions.