GRECS

CV Francesc Núñez Mosteo

Francesc Núñez Mosteo
(Tivissa, Ribera de l’Ebre, 1961)

Formació:
Llicenciat en filosofia (UB, 1984)
Llicenciat en Sociologia (UAB, 1994)
Doctor en Sociologia (UAB, 2005)

Contactar:
Telèfon: 932 542 115
Email: fnunez@uoc.edu

Ocupacíó
Professor Agregat dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC
Director del programa d’Humanitats
Professor convidat de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL)
Membre del Grup de recerca GRECS
https://culturaisocietat.wordpress.com/
http://socemocio.wordpress.com/

Interessos de recerca:
Sociologia del coneixement i sociologia de les emocions
Les emocions en la societat de consum /Modern Love and Love experience

Activitat de recerca actual
En aquest moments, la meva activitat de recerca i estudi es centra en la sociologia de les emocions. Concretament, m’interessa indagar en un tema intemporal, el paper de les emocions en la vida social, com a reguladores i normativitzadores (també és important el paper dels contextos socials en les emocions) i la seva centralitat en la configuració de l’experiència i de la subjectivitat humana, però, evidentment, en un context que es nou, el de la cultura del consum(isme) o, si posem l’accent en una altre lloc, el del anomenat capitalisme emocional.

Els focus d’atenció són:

  • Formació de la cultura expressivista que culmina en els anys 60 i en la qual l’expressió de les emocions jugarà un paper important en la construcció del self dels individus (La “intel·ligència” emocional convertida en una capacitat destacada de les classes mitjanes. Distribució social de les emocions).
  • Lligam entre espontaneïtat, autenticitat i mercat. Observar com aquest procés de suposada “expressió espontània i autèntica” de les emocions està estretament lligat al desenvolupament del mercat de consum.
  • Emocions i normativització de la interacció social. Explicitar el paper de les emocions, i molt particularment de l’amor, com a guies de comportament i d’institucionalització del sentit.
  • Tecnologies digitals i quantificació de les emocions. Estudi del paper mediador de les tecnologies digitals en la quantificació i mercantilització de les emocions.

Actualment, estic molt implicat en un projecte de recerca (amb suport del Ministerio de Ciència i Innovació) que vol indagar com la possibilitats que en l’actualitat les parelles tenen de mantenir una comunicació constant pot estar fent canviar les formes de relació afectiva, de comunicació quotidiana, d’expressió (i vivència) d’emocions i els tipus de compromís que estableixen.

Autors de capçalera: Charles Taylor, Eva Illouz, Harvie Ferguson.

Sociabilitat en els espais virtuals

L’any 1998, de la mà d’Agnès Vayreda, entro a formar part del Grup de recerca en comunitats virtuals (GIRCOM) de la UOC, del que formo part fins l’any, 2006 (aquest any, juntament amb Roger Martínez, Pau Alsina i Isaac González, ens constituïm com a KEC –Research Group in Knowledge, Experience and Communication- en el marc del IN3 de la UOC i que serà l’embrió de l’actual GRECS).

Des del Gircom em centro en àmbits de recerca força nous en aquell moment, com ho eren els temes relacionats amb les noves formes de sociabilitat i de relacions electròniques que estaven apareixent i expandint-se. La recerca fundacional del grup, l’estudi d’un fòrum del campus virtual de la UOC, va permetre’ns a tots els membres del grup centrar-nos en recerques on la tecnologia era un element central. La perspectiva CTS –i la sociologia de la ciència- va ser incorporada en la nostra recerca.

En aquest període neix un interès, que encara conservo, pel paper de la metàfora en l’experiència humana (i el coneixement).

Sociologia del coneixement i de la religió

Desprès del meu pas per la Facultat de Filosofia (1979-1984) (culminat amb una tesina de llicenciatura que va consistir en un comentari al Tractatus de Intellectus emendatione de Baruch Spinoza, dirigida pel professor Jordi Sales, 1986) vaig fer de professor de filosofia de secundària durant 14 anys.

Plató, Spinoza, Kant, Nietzsche, Foucault, Deleuze, van ser els meus autors preferits.

Paral·lelament, vaig estudiar sociologia a la UAB (1989-1994) on, marcat pel mestratge de Joan Estruch i Salvador Cardús, vaig anar-me dirigint cap a la sociologia del coneixement i de la religió. La tesi doctoral, dirigida pel Joan Estruch, la vaig presentar en el Departament de sociologia de la UAB (2005). La idea inicial era estudiar els contextos socials de la creença –quins contextos faciliten la creença i quins afavoreixen la descreença (en Déu, en la transcendència…)-, però, ben assessorat pel professor Estruch vaig acabar fent una tesi doctoral sobre els sacerdots secularitzats, al voltant dels anys 70, en la diòcesi de Barcelona. Els gairebé 7 anys de recerca i entrevistes van ser, a més d’una aventura intel•lectual, de gran intensitat emocional per la meva particular descoberta del “món sacerdotal”.

El constructivisme social de, estan en la base de la meva formació intel•lectual.
Autors de referència en la meva formació: Peter Berger i Thomas Luckmann, Richard Sennett, Norbert Elias, L. Kolakowski, Z. Bauman.

PUBLICACIONS

Llibres:
• Vayreda, A.; Núñez, F. (2010). ”The role of metaphors in online interpersonal discourse ” (pàg. 142-160). A: Interpersonal Relations and Social Patterns in Communication Technologies: Discourse Norms, Language Structures and Cultural Variables. Hershey, Pennsylvania. IGI Global
• Núñez, F. (2006) Les plegades. Sacerdots secularitzats. Barcelona: Editorial Mediterrània
• Vayreda, A. y Núñez, F. (2005) “Los foros electrónicos como programas de acción socio-técnica”. Dentro de: Sabucedo, J.; Romay, J. y López-Cortón, A. (comp) Psicología política, cultura, immigración y comunicación socia. Madrid: Biblioteca Nueva (pàgs. 421-426. ISBN: 84-9742-451-4)
• Núñez, F. (1999) “Cap 3. La societat (II): el procés d’institucionalització”. (Dins de Cardús, S. (Coord.) (1999) La mirada del sociòleg. Què es, què fa, què diu la sociologia? Barcelona: Ediuoc/Proa. ISBN: 84-8256-705-5)

Articles:
• Núñez, F. (2010). “Leaving the Institution. Secularized Priest.”. Social Compass 2010, 57, pàg. 268-284. ISSN: 00377686.
• Núñez, F. (2008). “Casadas con un sacerdote”. RES. Revista Española de Sociología. 10, pàg. 75-93. ISSN: 1578-2824.
• Núñez, F. (2008). “El sentido de la caverna. Lo virtual como un ámbito finito de sentido”. Cuadernos de ontología (=Ontology studies). 8. ISSN: 1576-2270.
• Vayreda, A.; Núñez, F. (2008). “Comunitats virtuals”. El Guix. Elements d’Acció Educativa . 349 (pàg 34-38). ISSN: 0213-8581.
• Antaki, C., Ardèvol, E. Núñez, F. and Vayreda, A. (2005) ‘For she who knows who she is’: Managing accountability in online forum messages”.Journal of Computer-Mediated Communication 11(1), 6 (http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue1/antaki.html )
• Núñez, F (2005) “Xoc de cultures a la web”. Ambits de Política i societat. Nº 31.
• Núñez, F.; Ardèvol, E.; Vayreda, A. “La actuación de la identidad online: Estrategias de representación y simulación en el ciberespacio, Ciberart, Bilbao, Abril, 2004”. (http://cv.uoc.edu/~grc0_000199_web/pagina_personal/Gircom_ciberart_def.doc )
• Esther Fernández, (coord.) (2004), Josep Ll. Espluga, Antoni Estradé, Roger Martínez,Francesc Núñez i Enrico Mora “Persona i societat” a Idees, nº 20. ISSN: 1575 – 0914
• Vayreda, A y Núñez, F. (2004) “Las puestas en web: un ejemplo de negociación local-global”. Persona y Sociedad. Vol. XVIII /nº1 / Abril 2004. Universidad Alberto Hurtado. ISSN: 0716 – 730X
• Núñez, F. (2004) “Metàfores d’Internet” Digithum, 6. http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/nunez0304.html ISSN 1575-2275
• Núñez, F. (2001) “Internet, fàbrica de somnis. Claus per a la comprensió de la participació en fòrums i xats” Digithum,.3 [http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/nunez/nunez.html] ISSN.1575-2275.
• Núñez, F., Gàlvez, A., Vayreda, A. (2002) “La participación en un foro electrónico: motivos, auditorios y posicionamientos” REDcientífica.
http://www.redcientifica.com/cgi-bin/index/index.pl?action=portada&num=47
http://www.redcientifica.com/doc/doc200211290001.html
ISSN: 1597-0223
• Vayreda, A.; Núñez, F. y Miralles, L.(2001) “La Interacción mediatizada por ordenador: Análisis del Fòrum d’Humanitats i de Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya.” A Apuntes de Psicología. Volumen 19, Número 1. Mayo 2001

 

← torna

Anuncis
%d bloggers like this: